Лежиште за висока температура

  • Лежишта со ултра висока температура

    Лежишта со ултра висока температура

    Топчести лежишта со длабок жлеб со висока температура, самопорамнети топчести лежишта на висока температура, цилиндрични валчести лежишта со висока температура, сферични валчести лежишта со висока температура, аголни контактни лежишта на висока температура, заострени валчести лежишта со висока температура, потисни топчести лежишта со висока температура, потисни валчести лежишта со висока температура , високи температури надворешни Сферични топчести лежишта, високотемпературни топчести обични лежишта и други лежишта со висока температура.

  • Керамички лежишта со висока температура

    Керамички лежишта со висока температура

    целосно керамичко лежиште, керамичко топчесто лежиште, хибридно керамичко лежиште, нестандардно керамичко лежиште, керамичко потисно топчесто лежиште, керамичко сферично рамно лежиште, керамичко самопорамнувачко топчесто лежиште, керамичко заострено лежиште, керамичко надворешно керамичко лежиште, керамичко сферично лежиште.